คอร์สการเรียนการสอน Small Animal Nephrology and Urology รุ่นที่ 1

 

คลิกลงทะเบียนที่นี่

 

 1. วัน เวลา และสถานที่สอน ทุกวันพุธ เวลา 200-22.00 น. ทางการเผยแพร่บทเรียนจาก ivedia และ zoom meeting

 

 1. ผู้สอน น.สพ.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข DVM, MPH, PHD, DTBVM

 

 1. การให้เข้าพบและให้คำแนะนำนอกเวลาเรียน ติดต่อผ่านไลน์กลุ่ม

 

 1. จุดประสงค์ของวิชา

เพื่อให้ผู้เข้าเรียนรู้และเข้าใจโรคในระบบขับถ่ายปัสสาวะโดยกล่าวถึงการตรวจทางอายุรกรรมเฉพาะระบบ ในแง่ของสรีรวิทยาของความผิดปกติ การวินิจฉัยทางคลินิก การแยกวินิจฉัยตลอดจนการรักษาทั้งทางอายุกรรมและศัลยกรรม เพื่อให้ผู้เรียนจบและสอบผ่านสามารถมีความรู้และมีวิจารณญาณ ในการรักษาสุนัขและแมวที่ป่วยด้วยโรคในระบบขับถ่ายปัสสาวะอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถจัดตั้งคลินิกโรคไตในสถานพยาบาลได้อย่างมั่นใจ รวมถึงให้การคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย และการรักษาอย่างสมเหตุสมผล

 

 1. คำอธิบายวิชาเรียน

ศึกษาโรคในระบบขับถ่ายปัสสาวะในสุนัขและแมว โดยกล่าวถึงการตรวจทางอายุกรรมเฉพาะระบบ ในแง่ของสรีรวิทยาของความผิดปกติ การวินิจฉัยทางคลินิก การแยกวินิจฉัยตลอดจนการรักษาทั้งทางอายุกรรมและศัลยกรรม

 

 1. วิธีสอน

ศึกษาจากเทปบรรยาย ตอบข้อสงสัยท้ายชั่วโมง ตอบคำถามสดทุกการเรียน 3 ครั้งและทดสอบความเข้าใจเพื่อเก็บคะแนน ร่วมกับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากกรณีตัวอย่าง

 

 1. อุปกรณ์สื่อการสอน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์  และเอกสารประกอบการบรรยาย

 

 1. การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
 • การทดสอบย่อย 5 ครั้ง ๆ ละ 10% รวม 50%
 • การสอบข้อเขียนหลังจบการเรียน 50%
 • รวม 100%

 

 1. การประเมินผลการเรียน

เกณฑ์การผ่านพิจารณาจากที่ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมให้ได้เท่ากับหรือมากกว่า 60% สามารถสอบซ่อมได้อีก 1 ครั้งถ้าสอบไม่ผ่านในครั้งแรก ผู้สอบผ่านจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองความรู้จากผู้สอน

 

 1. เอกสารอ่านประกอบการเรียน

10.1 Elliott, J., Grauer, G.F. and Westropp, J. 2017. BSAVA manual of canine and feline nephrology and urology 3nd ed. British Small Animal Veterinary Association

10.2 Chew, D.J. 2011. Canine and feline nephrology and urology, 2nd edition. St. Louis, Elsevier Saunders

10.3 Bartges J. and Polzin D.J. 2011. Nephrology and urology of small animals. Iowa, Blackwell Publishing Ltd.

10.4 DiBartola, S.P. 2012. Fluid therapy in small animal practice, 4th ed. St. Louis, Missouri, Elsevier Saunders

10.5 Ettinger, S.J. 2000. Textbook of Veterinary Internal Medicine 5th ed. Phildelphia, WB Saunders Company

10.6 Hermanson, J.W. 2019. Miller’s anatomy of the dog. ‎ Elsevier Inc.

10.7 Fossum, T.W. 2018. Small animal surgery, 5th ed. Missouri, Elsevier Health Sciences

 

 1. ความร่วมมือ

11.1 บริษัท โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ จำกัด (www.slv.co.th)

11.2 บริษัท ivedia จำกัด (www.ivediaonline.com)

11.3 บริษัท Renolife จำกัด (renolifeofficial@gmail.com)

 

 1. ค่าเรียนและจำนวนรับ

12.1 ค่าเรียน 16,050 บาทต่อผู้เรียน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

12.2 รับจำนวน 40 ผู้เรียน

 

 

 1. ตารางกิจกรรมการเรียนการสอน
สัปดาห์ที่ วัน /เดือน / ปี เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอน
1 19 เมษายน 2023 Applied anatomy and physiology of the urinary tract with clinical applications เทปบรรยายและตอบคำถามท้ายชั่วโมง เฉลิมพล
2 26 เมษายน 2023 Urinalysis and case studies เทปบรรยายและตอบคำถามท้ายชั่วโมง เฉลิมพล
3 3 พฤษภาคม 2023 Introduction of fluid therapy เทปบรรยายและตอบคำถามท้ายชั่วโมง เฉลิมพล
4 10 พฤษภาคม 2023 Live 1: questions and test 10% บรรยายสด เฉลิมพล
5 17 พฤษภาคม 2023 Blood gas analysis and interpretation เทปบรรยายและตอบคำถามท้ายชั่วโมง เฉลิมพล
6 24 พฤษภาคม 2023 Imaging for urinary tract diseases เทปบรรยายและตอบคำถามท้ายชั่วโมง เฉลิมพล
7 31 พฤษภาคม 2023 Diagnosis and management of renal failure เทปบรรยายและตอบคำถามท้ายชั่วโมง เฉลิมพล
8 7 มิถุนายน 2023 Live 2: questions and test 10% บรรยายสด เฉลิมพล
9 14 มิถุนายน 2023 Common medications and usage in renal failure patients เทปบรรยายและตอบคำถามท้ายชั่วโมง เฉลิมพล
10 21 มิถุนายน 2023 Clinical nutrition for renal failure patients เทปบรรยายและตอบคำถามท้ายชั่วโมง เฉลิมพล
11 28 มิถุนายน 2023 Introduction of enteral nutrition and parenteral nutrition เทปบรรยายและตอบคำถามท้ายชั่วโมง เฉลิมพล
12 5 กรกฎาคม 2023 Live 3: questions and test 10% บรรยายสด เฉลิมพล
13 12 กรกฎาคม 2023 Systemic hypertension: diagnosis and management เทปบรรยายและตอบคำถามท้ายชั่วโมง เฉลิมพล
14 19 กรกฎาคม 2023 Proteinuria: diagnosis and management เทปบรรยายและตอบคำถามท้ายชั่วโมง เฉลิมพล
15 26 กรกฎาคม 2023 Dialysis: peritoneal dialysis and hemodialysis เทปบรรยายและตอบคำถามท้ายชั่วโมง เฉลิมพล
16 2 สิงหาคม 2023 Live 4: questions and test 10% บรรยายสด เฉลิมพล
17 9 สิงหาคม 2023 Urolithiasis: diagnosis and management เทปบรรยายและตอบคำถามท้ายชั่วโมง เฉลิมพล
18 16 สิงหาคม 2023 Management of urinary tract infection เทปบรรยายและตอบคำถามท้ายชั่วโมง เฉลิมพล
19 23 สิงหาคม 2023 FLUTDs: diagnosis and management เทปบรรยายและตอบคำถามท้ายชั่วโมง เฉลิมพล
20 30 สิงหาคม 2023 Live 5: questions and test 10% บรรยายสด เฉลิมพล
21 6 กันยายน 2023 Final examination 50% สอบข้อเขียน เฉลิมพล