วิธีการเข้าเรียนแบบ iVedia 6 ขั้นตอน

1. เข้าเว็บไซต์ www.ivediaonline.com

2. คลิกที่คำว่า Login

 

 

3. ป้อนข้อมูลตามรูป

 

4. คลิกที่คำว่า Profile

 

5. คลิกชื่อคอร์สที่ท่านสมัครเรียน

6. คลิกชื่อบทเรียนเพื่อเข้าเรียนได้ทันที