โรคของ RODENT รู้แล้วรักษาได้

Admin bar avatar
(0 review)
800.00฿
ปกคอร์ส-Course2
 • Interview : Herbivore Rodent 0/6

  สัตว์ฟันแทะกลุ่มกินพืช

  • Lecture1.1
   Malocclusion in Rodent, GRIS : diagnosis and treatment 35 min
  • Lecture1.2
   Cause of enteristis, Cataract, Dry eye 37 min
  • Lecture1.3
   Hair loss 18 min
  • Lecture1.4
   Ectoparasite 12 min
  • Lecture1.5
   Malohusbandry and Malnutrition 22 min
  • Lecture1.6
   Pneumonia 15 min
 • Interview : Omnivore Rodent 0/4

  สัตว์ฟันแทะกลุ่มที่กินได้ทุกอย่าง

  • Lecture2.1
   Omnivore Rodent , Malocclusion 28 min
  • Lecture2.2
   Gastrointestinal hypomotility and enteritis 13 min
  • Lecture2.3
   Pneumonia 16 min
  • Lecture2.4
   Hair loss 22 min
 • Ricket : management failure or not 0/5

  การจัดการ

  • Lecture3.1
   Rickets or Metabolic bone disease 16 min
  • Lecture3.2
   Accident : Cause of truama and fracture 18 min
  • Lecture3.3
   Post paralysis – paresis 08 min
  • Lecture3.4
   Psychologic 14 min
  • Lecture3.5
   Pregnancy and orphan 15 min

Herbivore Rodent & Omnivore Rodent โรคของ Rodent 2กลุ่มๆละ 10 โรค ที่คุณหมอต้องรู้

สัตว์ฟันแทะ (Rodent) ถือเป็นสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษที่ได้รับความนิยมรองลงมาจากกระต่าย

ซึ่งสัตว์ในกลุ่มนี้มีความแตกต่างหลากหลาย ทั้งขนาดตัว ลักษณะนิสัย ที่อยู่อาศัย และอาหารการกิน เป็นสัตว์เลี้ยงอีกกลุ่มที่สัตวแพทย์ควรมีพื้นฐานและความเข้าใจในวงจรชีวิต รวมถึงอาการความผิดปกติ และโรคที่พบบ่อย เพื่อสามารถดูแลสุขภาพในเบื้องต้นสำหรับสัตว์เลี้ยงในกลุ่มนี้

มุ่งเน้นให้สัตวแพทย์มีพื้นฐานในการวินิจฉัยโรค ตลอดจนถึงแนวทางการรักษาและอภิบาลสัตว์ที่เจ็บป่วยในระบบต่างๆที่มักพบบ่อย โดยแบ่งตามชนิดของอาหารการกินเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มที่กินพืชเป็นหลัก และกลุ่มที่กินได้ทั้งพืช แมลงหรือสัตว์ขนาดเล็ก อีกทั้งยังได้รวบรวมโรคและความผิดปกติที่พบบ่อยของแต่ละกลุ่มไว้ กลุ่มละ 10 โรคด้วยกัน

ทั้งนี้สัตวแพทย์สามารถนำไปใช้ได้จริง เข้าใจง่าย รวมถึงเทคนิคการสื่อสารให้เจ้าของสัตว์เข้าใจ

Course Features

 • Lectures 15
 • Quizzes 0
 • Students 6
 • Assessments Yes
800.00฿