โรคของ RODENT รู้แล้วรักษาได้

Admin bar avatar
(0 review)
800.00฿
e02

Herbivore Rodent & Omnivore Rodent โรคของ Rodent 2กลุ่มๆละ 10 โรค ที่คุณหมอต้องรู้

สัตว์ฟันแทะ (Rodent) ถือเป็นสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษที่ได้รับความนิยมรองลงมาจากกระต่าย

ซึ่งสัตว์ในกลุ่มนี้มีความแตกต่างหลากหลาย ทั้งขนาดตัว ลักษณะนิสัย ที่อยู่อาศัย และอาหารการกิน เป็นสัตว์เลี้ยงอีกกลุ่มที่สัตวแพทย์ควรมีพื้นฐานและความเข้าใจในวงจรชีวิต รวมถึงอาการความผิดปกติ และโรคที่พบบ่อย เพื่อสามารถดูแลสุขภาพในเบื้องต้นสำหรับสัตว์เลี้ยงในกลุ่มนี้

มุ่งเน้นให้สัตวแพทย์มีพื้นฐานในการวินิจฉัยโรค ตลอดจนถึงแนวทางการรักษาและอภิบาลสัตว์ที่เจ็บป่วยในระบบต่างๆที่มักพบบ่อย โดยแบ่งตามชนิดของอาหารการกินเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มที่กินพืชเป็นหลัก และกลุ่มที่กินได้ทั้งพืช แมลงหรือสัตว์ขนาดเล็ก อีกทั้งยังได้รวบรวมโรคและความผิดปกติที่พบบ่อยของแต่ละกลุ่มไว้ กลุ่มละ 10 โรคด้วยกัน

ทั้งนี้สัตวแพทย์สามารถนำไปใช้ได้จริง เข้าใจง่าย รวมถึงเทคนิคการสื่อสารให้เจ้าของสัตว์เข้าใจ

Course Features

  • Lectures 15
  • Quizzes 0
  • Students 0
  • Assessments Yes
800.00฿