AQUATIC COURSE SERIES II

Admin bar avatar
(0 review)
1,200.00฿
AQUATIC COURSE SERIES II

คอร์สสำหรับสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์ม
เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
หรือสัตวแพทย์ที่ต้องการทบทวนและวางรากฐานความเข้าใจให้มากขึ้น

 

AQUATIC COURSE SERIES II

รายละเอียดคอร์ส การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ (Aquatic health management) จัดเป็นศาสตร์ของการใช้องค์ความรู้ร่วมกันในหลายมิติ ทั้งในส่วนของการจัดการฟาร์มทั่วไป การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ความรู้ทางอายุรศาสตร์ในโรคปลา ซึ่งจะทำให้เพิ่มความมั่นใจในการตรวจวินิจฉัยโรค และเพิ่มความเชื่อมั่นแก่เจ้าของสัตว์ต่อสัตวแพทย์

วิทยากร ผศ.น.สพ.ดร.สำราญ บรรณจิรกุล

Course Features

  • Lectures 12
  • Quizzes 0
  • Students 3
  • Assessments Yes
1,200.00฿