สมาชิกเว็บไซต์ www.ivediaonline.com ค่าลงทะเบียนคอร์สละ 1,500 เหลือ 1,000 บาท

สมัคร 5 คอร์ส 7,500 เหลือ 5,000 บาท รับเพิ่ม Dermatology + Basic knowledge about orthopedic

ลงเบียนได้ที่  https://forms.gle/TRFZSCwjw1QVnEvHA

14 บทเรียนพื้นฐาน + Advance Courses + SDMA

Live Stream 2021

# Live กับวิทยากรครั้งที่1

# Live กับวิทยากรครั้งที่2

# Live กับวิทยากรครั้งที่3

ลงเบียนได้ที่ https://forms.gle/L6Jdff5omvdtNcq48

เรียนทบทวน 4 คอร์สเดิมได้ที่ www.ivediaonline.com

New Courses 2021 Live Stream

ครั้งที่ 1 Essential medicines for neurological patient(+CE)

ครั้งที่ 2 Common brain disease (+CE)

ครั้งที่ 3 Neuroemergency (+CE)

New Courses 2021 Live Stream

1. POA in cardio-respiratory small animal patients

2.Step by step to thoracic radiographic interpretation

3.Step by step to ECG interpretation

4.All about Myxomatous mitral valve disease (MMVD) for practitioner

5.All about Hypertrophic cardiomyopathy (HCM) for practitioners

เรียนทบทวน 3 คอร์สเดิมได้ที่ www.ivediaonline.com

–> BIRD <–

New Courses 2021 Live Stream ครั้งที่ 1

New Courses 2021 Live Stream ครั้งที่ 2

New Courses 2021 Live Stream ครั้งที่ 3

ลงเบียนได้ที่ https://forms.gle/qssQnVkpaWba8Kwv8

เรียนทบทวน 2 คอร์สเดิมได้ที่ www.ivediaonline.com

ครั้งที่ 1 #.Foundations of behavioural-related problems

#.Behavioural Modification Techniques #.Pharmacotherapy

ครั้งที่ 2 #.Common behaviour problems in dogs

#.Common behaviour problems in cats #.Prevention of Behaviour Problems

ครั้งที่ 3 #.Communication skills for behaviour consultations

#.Pet Welfare #.Wrap Up and Clinical Application